De motie 30 juni 2020 bij de actie voor opnemen van vluchtelingen kinderen uit Griekenland:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat zich een humanitaire ramp voltrekt op de Griekse eilanden,
constaterende dat de Griekse regering heeft verzocht 2500 alleenstaande minderjarige asielzoekers te herplaatsen, overwegende dat diverse lidstaten hieraan meewerken en ook circa 100 gemeenten kinderen willen opvangen, verzoekt de regering op de komende JBZ-Raad een oproep te doen om dit verzoek in te willigen, en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk, Ojik, Kuiken