Onze Thema’s

‘Root causes of war’ bestrijden 

Mede door middel van ons eigen internationale WILPF netwerk bouwen we kennis en expertise om die te verspreiden en we nemen deel aan acties en initiatieven om de politiek te beïnvloeden.

Vrouwen, vrede en veiligheid

Internationaal focus op kennis en middelen om Resolutie 1325 te realiseren, het vormen van een feministische Veiligheidsraad, analyseren van ‘ root causes’ en ‘masculinities’ en ‘Move the money from War to Peace’. WILPF NL: monitoren uitvoering Nationale Actie Plannen.  

(Nucleaire) ontwapening

Internationaal focus op kernwapenvrije wereld, wapenhandel en gewapend geweld, aandacht voor nieuwe technologische geweldsmiddelen, monitoren ontwikkeling van wapenhandel en ontwapening. WILPF NL: NGO platforms/actiegroepen: No to Nato, World Without War.  

Mensenrechten/vrouwenrechten

Internationaal focus op realiseren van toegang voor lokale vrouwelijke activisten in internationale fora, initieren van feministische solidariteitsdialogen, promoten van feministische politiek economie, ‘Corporate Power’ aanpakken, Gender rechtvaardigheid zonder grenzen, bestrijden van wapenhandel en gewapend geweld.  WILPF NL: deelname aan NGO platforms: Handel Anders, Stop ISDS, UN treaty on Business and Human Rights.  

WILPF NL focus

Duurzame en eerlijke economie, EU en Ned. handelsverdragen.

Recht op voedsel, voedselsoevereiniteit, EU landbouwbeleid, tegen liberalisering.