Algemene informatie

WILPF Nederland is een vrijwilligersorganisatie, waarin vrouwen zich verenigd hebben om de doelstellingen, uitgangspunten en idealen, zoals verwoord in de Constitutie van WILPF, te realiseren (zie onder Programma).
De inspiratie, motivatie, betrokkenheid en inzet van leden zijn de kern van de organisatie. Lid zijn van WILPF NL betekent tevens lid zijn van WILPF internationaal.
De organisatievorm is een Vereniging van Leden, waarbij de Algemene Ledenvergadering het hoogste besluitvormende orgaan is. Het Algemeen Bestuur wordt gekozen en benoemd door de leden en legt verantwoording af aan de
Algemene Ledenvergadering, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. WILPF NL is financieel onafhankelijk door contributies, giften en donaties, kent geen betaalde functies en heeft een ANBI-status.

 

 

Ons bestuur en leden

Aynur Tekin: Voorzitter
Rosan Huizenga: Penningmeester
Anke Kuiper: Algemeen Bestuurslid

 

Actieve Leden 

Ite van Dijk:
Liaison bij de WILPF-regio Europa

Rosan Huizenga:
– Vertegenwoordiger WILPF NL bij Platform Aarde Boer Consument
– Contactpersoon actiegroepen TTIP-CETA-Mercosur mbt eerlijke handel, economische transitie, EU-
handelsbeleid etc.

Nikè Wentholt:
Contactpersoon Young WILPF Network

Werkgroep Europa:
Ite van Dijk
Han Deggeller
Willo Buskes
Anke Kuiper

 

ANBI gegevens

WILPF NL

RSIN: 8161.26.276

Doelstelling: zie ‘Statuten’

Hoofdlijnen: zie ‘Programma’

Beloningsbeleid: zie ‘Financieel beleid en onkostenvergoeding

Actueel verslag: zie ‘Sectie verslag’

Financieel jaarverslag 2020: zie ‘Financieel Jaarverslag

Financieel jaarverslag 2019: zie ‘Financieel Jaarverslag’

Privacy Verklaring