Algemene informatie

WILPF Nederland is financieel onafhankelijk om de doelen en principes van WILPF na te streven zonder belangenverstrengelingen. Het Algemeen Bestuur heeft het uitvoerende mandaat van de leden verkregen. Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) worden de bestuursleden gekozen, en ook legt het bestuur verantwoording af aan de leden. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn het kader waarin alle leden zich houden.

 

 

Ons bestuur en leden

Het algemeen Bestuur bestaat uit Aynur Tekin (Voorzitter), Rosan Huizenga (Penningmeester) en Anke Kuiper (Algemeen Bestuurslid). Ite van Dijk is de Europese Liaison van WILPF Nederland (geen bestuurslid). Voor informatie/vragen aan het Algemeen Bestuur, kun je mailen naar info@wilpf.nl.