programma en strategie

  Programma en strategie

‘Root causes of war’ bestrijden

De visie en strategie van WILPF Internationaal vormen de kaders voor de activiteiten van WILPF NL. Wie meer wil weten zie de twee bijlagen of ga naar www.wilpf.org.

Bijlagen

Visie en Strategie: een samenvatting.
TOC WILPF: een visueel beeld van de Theory of Change van WILPF.

De drie globale programma’s van WILPF hebben aparte websites, met acties, analyses, publicaties en actuele informatie over de genoemde thema’s. Hieronder een korte beschrijving daarvan.  

Ontwapening

Streven naar kernwapenvrije wereld, verzet tegen wapenwedloop en gewapend geweld, aandacht voor nieuwe technologische geweldsmiddelen, monitoren ontwikkeling van wapenhandel en ontwapening, deelname in International Campaign to Abolish Nuclear Arms
(ICAN). Voor meer informatie zie de internationale website www.reachingcriticalwill.org.  

Vrouwen, vrede en veiligheid

Kennis en middelen om Resolutie 1325 te realiseren, monitoren van de voortgang van Resolutie 1325, het vormen van een feministische Veiligheidsraad, analyseren van ‘root causes’ and ‘masculinities’, ‘Move the money from War to Peace’. Voor meer informatie over recente acties en publicaties zie de internationale website www.peacewomen.org.

Mensenrechten/vrouwenrechten

Realiseren van toegang voor locale vrouwelijke activisten in Internationale Fora, initiëren van feministische solidariteitsdialogen, promoten van feministische politiek economie, ‘Corporate Power’ aanpakken, Gender rechtvaardigheid zonder grenzen, bestrijden van wapenhandel en promoten van geweldloze conflictoplossing. Voor meer informatie over recente acties en publicaties zie de internationale website
https://www.wilpf.org/global-programmes/human-rights/.  

Programmaprioriteiten

WILPF NL

WILPF NL werkt aan onderdelen van de drie globale programma’s in overleg en samenwerking met WILPF EU-afdelingen, andere Nederlandse en Europese ngo’s, samenwerkingsverbanden en ngo-platforms met vergelijkbare of aanvullende doelen.


– (Nucleaire) Ontwapening
* WILPF NL focus: monitor/actie Nederlands defensie- en buitenlands beleid, No-to-Nato, World Without War, lobbyen van parlement en politieke partijen.


– Vrouwen Vrede en Veiligheid.
* WILPF NL focus: monitoren uitvoering Nationale Actie Plannen van Nederland en in Europa met de WILPF EU-afdelingen.


– Mensenrechten/Vrouwenrechten
* WILPF NL focus: vluchtelingen/asielzoekers problematiek, EU en Nederlands beleid aan de kaak stellen, UN Treaty on Business/Corporations and Human rights.


– Duurzaam en eerlijk economisch systeem
* WILPF NL focus: actie en lobby voor verandering van het Europese en Nederlandse liberale handelsbeleid, Stop ISDS acties, UN Treaty on Business/Corporations and Human
rights, Recht op voedsel, Voedselsoevereiniteit, actie en lobby voor transitie EU landbouwbeleid.