Onze lokale focus

De Nederlandse afdeling van de WILPF brengt vrouwen van verschillende politieke, sociale, religieuze en culturele achtergrond bij elkaar om samen ‘de ‘root causes of war’ aan de kaak te stellen en te bestrijden.
Thema’s daarbij zijn: nucleaire ontwapening, mensenrechten/vrouwenrechten, duurzame en eerlijke economie, recht op voedsel, VN-resolutie 1325 /NAP.
Mede door middel van ons eigen internationale WILPF netwerk bouwen we kennis en expertise om die te verspreiden en we nemen deel aan acties en initiatieven om de politiek te beïnvloeden.