strategie

onze prioriteiten

Onze strategie

De inhoudelijk bijdrage en meerwaarde van WILPF ligt in de decennialange opgebouwde expertise als netwerkorganisatie, het aantonen van dwarsverbanden tussen internationale en nationale ontwikkelingen en de samenwerking  met actieve ‘grassroots’-initiatieven en civil society organisaties.
Think globally, act locally, is hier het motto, maar act globally is in deze tijd van  toenemend belang, waarbij de grote projecten en het internationale programma van WILPF internationaal het kader bieden.
WILPF NL werkt eveneens samen met WILPF afdelingen uit Europa en andere ngo’s, ngo-platforms met vergelijkbare of aanvullende doelen.