Verslag WILPF EU Zoom meeting 24 maart 2020

(Zoom is een programma voor online vergaderen)

Deelnemers:

18 in getal uit 14 landen: Duitsland (3, w.o. Heidi, vz. en Jenny van YWILPF en EWL), Zweden(2), Finland(1), Noorwegen (1), Denemarken(1), UK (1), Ned.(1, Ite), Oostenrijk (1), Zwitserland (1),  Italië (2), Spanje(1),  Portugal (1), Hongarije (1), Turkije (1). In een aantal landen is WILPF nog in oprichting. De contactpersonen van die landen blijven wel bij dit overleg van de officiële liaisons betrokken.

Dit verslag is niet een volledige weergave van alles wat is gezegd.

Iedereen vertelde over de toestand in haar land als gevolg van de corona-epidemie. In Italië en Spanje is de situatie zeer nijpend. Dat was de deelnemers uit die landen was aan te zien. Alleen in Zweden bestond nog een grote bewegingsvrijheid, maar beperkingen worden ook daar verwacht. Er werden zorgen geuit over de positie van ouderen, over tekorten in de gezondheidszorg, toenemend huiselijk geweld, inperking/afschaffing van democratische rechten, oncontroleerbare staatssteun aan (niet-duurzame) grote bedrijven, inschakeling van militaire macht, gebruik van militair jargon, de positie van vluchtelingen.

Deelnemers uit sommigen landen vertelden over hun reguliere politieke acties. Ik heb dat gedaan over NL. Er was interesse in een actie rond de herdenking van Hiroshima en Nagasaki, wellicht wereldwijd met streaming. Marianne Laxen kwam met dit idee nav mijn verslag en vroeg Heidi dit in het IB te bespreken. Marianne vertelde ook over een voorstel in Finland om naast buitenlands beleid, defensie- en veiligheidsbeleid ook vredesbeleid tot een expliciet onderwerp te maken van de politiek.

In de UK wil men gaan samenwerken met extinction rebellion. In de UK is men ook bezig met productie van goederen die uiteindelijk voor de productie van wapens gebruikt worden. In Duitsland wordt gewerkt aan een stuk over gender en corona.

Tijdens de vergadering werd er ook tussen deelnemers gechat. Zoom biedt die mogelijkheid. Via de chats werden er stukken uitgewisseld. Die stukken stuur ik eventueel nog na. De vergadering werd daardoor nog onrustiger. Er zat weinig lijn in. Heidi stelde voor voorlopig maandelijks online bij te praten en vooral zaken uit te wisselen. Ik heb aan de orde gesteld dat wij graag aan een gezamenlijk project werken, zoals vorig jaar rond de verkiezingen van het EU-parlement en bij het project womenvotepeace/ Zürich.

Het viel me op, ook al bij het lezen van IB stukken van tevoren, dat er veel aandacht is voor de ontwikkeling van feministische visies: feministisch begrip van veiligheid, ecofeminisme, feministische economie, feministische politiek, feministische gezondheidszorg.

De volgende Zoom vergadering is op 23 april.