Wie we zijn

WILPF is een progressieve beweging die ruim 100 jaar bestaat, en nog steeds pioniert voor Feministisch Vrede. Wij zijn analytisch, activistisch, inclusief, uitreikend en we gaan tegen de heersende macht in van het patriarchaat, militarisme en neoliberalisme.
Word lid

Onze Missie & Visie

Onze missie en visie is vrouwen verbinden en ‘root causes of war’ bestrijden 

WILPF is een ledenbeweging die heel de wereld bestrijkt, en hard aan het groeien is in het zuidelijk halfrond. Vrouwen uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Europa, Midden Oosten, Zuid Azië, Pacific Azië en Australie streven actief samen het doel van Feministisch Vrede na.

Onze doelen

Het uiteindelijke doel is, het bereiken van een internationale economische orde, die gebaseerd is op de behoeften van alle volkeren en niet op principes van profijt en privileges.
– Het bijdragen aan het tot stand komen van totale en algemene ontwapening d.m.v. samenwerking met maatschappelijke organisatie en wetenschappelijke sectoren
– Het uitbannen van alle vormen van geweld, die gebruikt worden in conflictsituaties en zoeken naar geweldloze oplossingen.
– Het ondersteunen en stimuleren van het werk van de Verenigde Naties en de daaraan verwante organisaties in hun streven om oorlog te voorkomen, een internationale rechtsorde te vormen en politieke, sociale en economische samenwerking tussen de volkeren te bevorderen.

onze actieve leden

strategie

onze geschiedenis

Agenda

WILPF internationaal

Actueel